شانه میوه چیست؟

برای پیشرفت در بازار میوه باید با روش های مختلفی کیفیت ارائه محصولات خود را بالا برد. یکی از این روش هایی که به روز و مدرن بوده و زیبایی ارائه محصول را افزایش می دهد، استفاده از شانه میوه است. شانه میوه به عنوان یکی از روش های توسعه بازار میوه نقش موثری در شیوه ارائه و نگهداری از محصول دارد می بر ارزش نهفته میوه می افزاید. در نتیجه موجب فروش بالاتر و خسارت کمتر می گردد.

با استفاده از شانه میوه می توان از میوه در شرایط بهتری نگه داری. به دلیل اینکه شانه میوه از چسبیدن میوه ها به یکدیگر جلوگیری می کند، در نتیجه میوه ها دیرتر فاسد شده و ضرر و زیان کمتری به فروشنده وارد می کنند. همچنین شانه میوه از سایر خطرات احتمالی مانند ضربه خوردگی میوه و… تا حد قابل توجهی می کاهد.

امروزه به دلیل قیمت پایین شانه میوه در مقابل کیفیت بالای آن، از این محصول استقبال زیادی می شود و بسیاری از سورتینگ ها و میدان بارها از طرفداران این محصول هستند.