سبد ۱۸ کیویی

طول: ۴۸ سانتی متر
عرض: ۲۹٫۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۱۸ سانتی متر
وزن: ۵۵۰ الی ۵۸۰ گرم
مورد مصرف: سیب، کیوی، پرتغال، نارنگی، گوجه