سبد ۴ کیلویی پایه مبلی

ارتفاع: ۷٫۸ سانتی متر
طول: ۳۵ سانتی متر
عرض: ۲۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۳ سانتی متر
وزن: ۱۳۷ الی ۱۴۳ گرم
مورد مصرف: هلو، شلیل، کیوی، نارنگی و …