سبد ۶ کیلویی

طول: ۳۶ سانتی متر
عرض: ۲۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۸ سانتی متر
وزن: ۱۹۵ الی ۲۰۰ گرم
مورد مصرف: شلیل، سیب، کیوی، پرتغال، نارنگی، گوجه و…
سایر ویژگی ها: ۲ برج، ۲ رجه