سبد ۸ کیلویی

طول: ۳۶ سانتی متر
عرض: ۲۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۱۲ سانتی متر
وزن: ۲۵۰ الی ۲۵۵ گرم
مورد مصرف: شلیل، سیب، پرتغال، نارنگی، کیوی و …
سایر ویژگی ها: سه برج، سه رجه