شانه میوه رضانژاد، 12 خانه گلابی

کد ۲۵: ۱۲ خانه گلابی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: گلابی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی