کد ۲۷: ۱۲ خانه کیوی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی