کد ۲۶: ۱۵ خانه گلابی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: گلابی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۱ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی