کد ۳۶: ۱۸ خانه درشت ترک

ابعاد: ۲۷ در ۴۷ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال، سیب، انار
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۲۰ تا ۲۴ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی