کد ۲۲: ۲۴ خانه

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی، سیب، هلو، شلیل، نارنگی، پرتغال
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی