سبد ۴ کیلویی پایه مبلی

ارتفاع: ۷٫۸ سانتی متر
طول: ۳۵ سانتی متر
عرض: ۲۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۳ سانتی متر
وزن: ۱۳۷ الی ۱۴۳ گرم
مورد مصرف: هلو، شلیل، کیوی، نارنگی و …

سبد ۶ کیلویی

طول: ۳۶ سانتی متر
عرض: ۲۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۸ سانتی متر
وزن: ۱۹۵ الی ۲۰۰ گرم
مورد مصرف: شلیل، سیب، کیوی، پرتغال، نارنگی، گوجه و…
سایر ویژگی ها: ۲ برج، ۲ رجه

سبد ۸ کیلویی

طول: ۳۶ سانتی متر
عرض: ۲۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۱۲ سانتی متر
وزن: ۲۵۰ الی ۲۵۵ گرم
مورد مصرف: شلیل، سیب، پرتغال، نارنگی، کیوی و …
سایر ویژگی ها: سه برج، سه رجه

سبد ۱۸ کیویی

طول: ۴۸ سانتی متر
عرض: ۲۹٫۵ سانتی متر
ارتفاع بدنه: ۱۸ سانتی متر
وزن: ۵۵۰ الی ۵۸۰ گرم
مورد مصرف: سیب، کیوی، پرتغال، نارنگی، گوجه

کد ۲۶: ۱۵ خانه گلابی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: گلابی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۱ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۶: سبد تک رج (۴ کیلویی)

طول: ۳۴ سانتی متر
عرض: ۲۴ سانتی متر
ارتفاع ستون: ۷٫۵ سانتی متر
ارتفاع دیواره: ۳ سانتی متر
وزن: ۱۴۰ گرم

کد ۲۵: ۱۲ خانه گلابی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: گلابی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۲۷: ۱۲ خانه کیوی

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: کیوی
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۱: ۱۲ خانه ریز مربع

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، آلو، نارنگی، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی

کد ۶: ۱۲ خانه ریز گرد

ابعاد: ۲۴ در ۳۴ سانتی متر
مورد مصرف: هلو، شلیل، آلو، نارنگی، پرتغال، سیب
رنگ: سفارشی
وزن: معمولا ۱۰ تا ۱۲ گرم. سایر موارد به صورت سفارشی